Opleidingen tot beroeps Verkeersregelaar
 

Deze opleidingen worden vanaf 1 januari 2023

Agenda voor de opleidingen:

De eerst volgende verkeersregelaars-opleidingen die gepland staan zijn op de volgende data:

Voor het jaar 2024 zijn de volgende datums bekend

Deze opleidingen worden in Heerugowaard georganiseerd.

De theorie word op een klassikale wijze gegeven, dus ruimte genoeg om tussendoor nog vragen te stellen.

De volgende praktijktrainingen en examens worden gehouden op:

 De volgende opleidingsdatums en examens worden gehouden op:
• Maandag 8 januari theorie van 09.00 tot 16.00 uur
• Dinsdag 9 januari 2024praktijktraining van 9:00 tot 15:30 uur.
• Woensdag 10 jan 2024 het examen afgenomen van 0:00- 15:30 uur.


• Maandag 12 februari theorie van 09.00 tot 16.00 uur
• Dinsdag 13 februari 2024 praktijktraining van 9:00 tot 15:30 uur.
• Woensdag 14 febr 2024 het examen af genomen van 9:00- 15:30 uur.


• Maandag 11 maart theorie van 09.00 tot 16.00 uur
• Dinsdag 12 maart 2024 praktijktraining van 9:00 - 15:30 uur.
• Woensdag 13 maart 2024 het examen afgenomen van 9:00- 15:30 uur.


• Maandag 8 April theorie van 09.00 tot 16.00 uur
• Dinsdag 9 april 2024 praktijktraining van 9:00- 15:30 uur.
• Woensdag 10 april 2024 het examen afgenomen van 9:00- 15:30 uur.


• Maandag 6 mei theorie van 09.00 tot 16.00 uur
• Dinsdag 7 mei 2024 praktijktraining van 9:00- 15: 30 uur.
• Woensdag 8 mei 2024 het examen afgenomen van 9:00- 15:30 uur.


• Maandag 3 juni theorie van 09.00 tot 16.00 uur
• Dinsdag 4 juni 2024 praktijktraining van 9:00 - 15:30 uur.
• Woensdag 5 jun i 2024 het examen afgenomen van 9:00- 15:30 uur.


• Maandag 9 September theorie van 09.00 tot 16.00 uur
• Dinsdag 10 september 2024 praktraining van 9:00- 15:30 uur.
• Woensdag 11 sept 2024 het examen  afgenomen van 9:00- 15:30 uur.


• Maandag 7 oktober theorie van 09.00 tot 16.00 uur
• Dinsdag 8 oktober 2024 praktraining van 9:00 - 15:30 uur.
• Woensdag 9 okt 2024 het examen afgenomen van 9:00- 15:30 uur.


• Maandag 11 november theorie van 09.00 tot 16.00 uur
• Dinsdag 12 november 2024 praktijktraining van 9:00 - 15:30 uur.
• Woensdag 13 nov 2024 het examen afgenomen van 9:00- 15:30 uur.


• Maandag 9 december theorie van 09.00 tot 16.00 uur
• Dinsdag 10 december 2024 praktijktraining van 9:00 - 15:30 uur.
• Woensdag 11 dec 2024 het examen afgenomen van 9:00 - 15:30 uur.


Er is nog ruimte maar wees op tijd want vol is vol!

De kosten voor de opleidingen zijn:

525.- euro voor de opleiding inclusief examenkosten en 45.- euro voor het boekmateriaal beide exclusief de BTW. Voor de theoriedag is inclusief Koffie- thee en een lunch ( vooraf graag aangeven vwb bijzondere wensen).


Op aanvraag is het mogelijk een extra opleiding in te plannen.    Houd hier wel rekening mee dat we minimaal 8 weken de tijd nodig hebben om het één en ander te regelen bij de diverse overheden!

Voor bedrijven is het mogelijk om een VKR opleiding te volgen bij u in de buurt en de theorie te geven in-company. De minimale groepsgrote is 4 personen en maximaal is 8 personen. Prijs is op aanvraag

Hier volgen later nog meer datums voor VKR opleidingen.

Wij plannen iedere maand een opleiding in

Voor aanmelding en/of info omtrent de vkr opleidingen kunt u onze contactformulier gebruiken of even ☎️ bellen met 06-23477850 (Wats-app sturen mag ook natuurlijk) of een mailtje naar: opleidingen@stadienstverlening.nl of naar ferry@ibsgroep.nl. 


Kosten:
De gehele cursus is al mogelijk vanaf €525,-  en theorieboek  € 45.00.  Excl. 21% BTW en incl. Leges en Examenkosten en lunch bij de theoriedag.

Let op!!
Betaling van de cursus geschiedt door middel van vooruitbetaling met dien verstande dat het lesgeld minimaal 5 weken voor aanvang van de opleiding binnen moet zijn!.  Mocht het gaan om een "last minut" regeling dan is het verschuldigde bedrag per direct verschuldigd

Vier weken voor de examendatum kan er geen restitutie plaatsvinden omtrent het cursusgeld i.v.m. met verplicht leges en examen afdrachten!  

Aanmelding dient schriftelijk te geschieden middel een mailtje naar: opleidingen@stadienstverlening.nl of via een Watts-app bericht waarna u een bevestiging van ons toegezonden krijg. Het gehele lesgeld dient voor aanvang van de opleiding op onze bedrijfsrekening te zijn overgemaakt. Indien dit niet is gebeurt behouden wij ons het recht om de deelname op te schorten ofwel te beëindigen waarbij de betalingsverplichting blijft bestaan.


Bekijk ons informatie filmpje eens door op de hieronder vermelde link te klikken.

opleidingsfilm
Onze mogelijkheden
WhatsApp Video 2022-01-27 at 11.49.22.mp4 (32.09MB)
opleidingsfilm
Onze mogelijkheden
WhatsApp Video 2022-01-27 at 11.49.22.mp4 (32.09MB) Wij verzorgen een volledige opleiding tot beroepsverkeersregelaar

 eigen Boekmateriaal

Onze verkeersregelaars opleidingsboek is compleet vernieuwd en voldoet weer aan de laatste wettelijke eisen. De politie academie heeft hier een belangrijke inbreng aan geleverd en zijn goedkeuring aan dit boek gegeven. 

Wij zijn trots op dit mooie boekwerk van bijna 80 pagina's dik.Op vrijdag 13 augustus 2021 hebben wij de eerste vernieuwde lesboeken mogen overhandigen aan "Stichting Project Veiligheid" waar wij ook de complete VKR opleidingen mogen verzorgen.


Instructeurs 

Instructeur

 

Ferry Stroet is de opleider voor de aankomende verkeersregelaars in Nederland.

Inmiddels heeft Ferry een expertise van enkele jaren in het opleiden van kandidaten. Inmiddels hebben er door het gehele al honderden kandidaten met Ferry op een kruispunt gestaan.  Dit gaat gepaard met de juiste ondersteuning en met een flinke dosis humor.

 

Theorie

De module theorie verkeersregelaar duurt een gehele dag. Deze dag zitten we dan ook achter de schoolbanken. In deze theoretische gedeelte van de opleiding komen alle wetgevingen aan de orde waar een aankomende verkeersregelaar mee te gaat krijgen, deze worden op hoofdlijnen behandeld. De theorie gedeelte word afgesloten met een examen waarbij de kandidaten een vragenlijst moeten beantwoorden van 20 vragen. Hierbij dient een minimale positieve score behaald te worden van 75%.  Wanneer de kandidaat met een positief resultaat het theorie gedeelte heeft afgelegd kan en mag de kandidaat doorgaan met het praktische gedeelte van de opleiding.

 

In het theorie gedeelte komt onder andere aan de orde:

 1. Regeling Verkeersregelaars 2009 + alle aanpassingen
 2. De wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) + aanpassingen
 3. Regeling verkeersregels en verkeerstekens 1990 ( RVV1990)
 4. Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
 5. De Arbeidsomstandighedenwet en het bouwbesluit ( ARBO-Wet)
 6. De Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 7. CROW, veilig werken langs de weg 96a & 96b
 8. Het besluit Tijdelijke Mobiele Bouwplaatsen
 9. Het Burgerlijk wetboek.
 10. Hulpmiddelen
 11. Beroepsethiek
 12. Normen en Waarden
 13. en nog veel meer

 

Praktijk

 

 

 

 

 

 

 

 

De module praktijk word gehouden op een kruispunt welk is goed gekeurd door Stichting Verkeersregelaars examen Nederland wat weer een onderdeel is van de Nationale Politie Academie. Op dat zelfde kruispunt, alwaar de kandidaten worden opgeleid, word ook het praktijk examen afgenomen. Het kruispunt blijft een "gewone" openbare weg. Tijdens de praktijk les kunnen de kandidaten ook nog diverse vragen stellen aan de instructeur.

In het praktijk gedeelte komen de volgende zaken aan de orden:

 1. De 9 aanwijzingen uit het RVV
 2. Poot voor poot regeling
 3. Dynamisch regelen
 4. Scannen van de weg/kruispunt
 5. Signaleringsverkeer
 6. Anticiperen op het verkeer
 7. Herkennen van gevaarlijke doelgroepen
 8. en nog veel meer

 

Examen

Het examen beroeps-verkeersregelaar word afgenomen door een examinator en met de stichting verkeersregelaars Nederland middels een gedelegeerde van de Politie academie.  Deze organisatie draagt zorg voor de officiële status van het diploma. Deze diploma heeft een geldigheidsduur van 6 maanden. Binnen deze perioden moet het diploma omgezet worden in een aanstellingspas welke aangevraagd word door een werkgever of op persoonlijke titel ( dit laatste is niet zo eenvoudig om te regelen!).

Tijdens het examen word je beoordeeld op de volgende zaken:

 • Officiële aanwijzingen geven
 • Veiligheid en doorstroming
 • Correct uitvoeren van de aanwijzingen
 • Tijdig aangeven van een aanwijzing
 • Houding en uitstraling
 • Positie bepaling
 • Verkeersinzicht
 • Inspelen op bijzondere voertuigen
 • Inspelen op de weggebruiker
 • Adequaat kunnen handelen
 • Communicatie
 • omgaan met agressie en stress
 • Gebruik maken van hulpmiddelen
 • Inspelen op de daar geldende (afwijkende) regels

Wanner de kandidaat op 90% van de bovenstaande punten een ruime voldoende heeft behaald is hij/zij geslaagd voor deze theoretische opleidingsgedeelte. En dan heten wij hem of haar welkom om met het praktijk gedeelte te gaan beginnen. Wanneer zij dit positief hebben afgelegd dan heten wij hen welkom binnen de wereld van verkeersregelaars....

In 2017 zijn wij begonnen met het verzorgen van de verkeersregelaars opleidingen.   Inmiddels hebben wij al vele opleidingen mogen verzorgen en vele goede verkeersregelaars kunnen afleveren. In 2021 gaan wij weer vrolijk verder met een  verbeterde complete beroepsverkeersregelaars opleiding. 


Kortom:


Opleiding verkeersregelaar 

 kan in een 3-daagse opleiding verkeersregelaar voor landelijke aanstelling.


Bent u op zoek naar een opleiding Verkeersregelaar, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Onze professionele en ervaren opleiders zullen u in drie dagen klaarstomen voor het examen.

Wat kan ik verwachten in deze drie dagen?

Dag 1 staat in het teken van de theorie. U ontvangt tekst en uitleg over het beroep Verkeersregelaar, de wet en regelgeving en hoe dit later toe te passen in de praktijk. op het eind van de dag wordt er een toets afgenomen waarbij u minimaal 75% van de vragen goed beantwoord moet hebben. 

Dag 2 staat in het teken van de praktijk. Eerst zal de opleider laten zien hoe het verkeer geregeld moet worden en daarna zal u langzaam het stokje overnemen. Uiteraard zal de opleider u aanwijzingen geven daar waar dat nodig is. Aan het eind van de dag bent u in staat om op een veilige en goed zichtbare manier het verkeer te regelen.

Dag 3 gaat u geheel zelfstandig het verkeer regelen met alle kennis die u heeft opgedaan de afgelopen twee dagen. Dit is de laatste kans om nog aanwijzingen te krijgen of vragen te stellen aan de opleider. ’s Middags gaat u het examen afleggen, hierbij zal de examinator en een gedelegeerde van de politie aanwezig zijn om u te beoordelen.

 

Uw examen duurt slechts 15 minuten waarin u uw vaardigheden kan tonen, waarna u direct hoort of u geslaagd bent of niet. Wanneer u bent geslaagd voor het examen ontvangt u hiervoor een certificaat waarmee de Verkeersregelaarspas aangevraagd kan worden. Met deze pas kan u worden ingezet en mag u zichzelf Verkeersregelaar noemen.

Wij komen graag bij u in het bedrijf om de theorie te verzorgen en vandaar uit het vervolg te regelen.

Er zijn ook uitgebreidere opleidingen mogelijk.

Vraag naar onze zachte prijzen en mogelijkheden.

Mocht er nog vragen zijn kunt u ons altijd vereren met een telefonisch gesprek op 06-234 77 850  of een mailtje info@stadienstverlening.nl


De verkeersregelaarsopleiding in Nederland is verder aangescherpt 

Nederland is het enige land dat verkeersregelaars kent. In alle overige landen is het nog steeds een taak van de politie.
In Nederland zijn de verkeersregelaars verantwoordelijk voor het regelen van het verkeer tijdens en in diverse situaties zoals bij evenementen, wegwerkzaamheden, ongevallen of noodsituaties. Zo worden de verkeersregelaars ook ingezet bij een uitval van een verkeersregel-installatie.
De verkeersregelaars zorgen ervoor dat het verkeer op een veilige manier en een vlotte manier zijn doorgang kan vinden en dat de impact zo beperkt mogelijk blijft.
Maar ook bij sportevenementen, zoals een hardloop wedstrijd,  worden verkeersregelaar ingezet om de hardlopers ongestoord hun parcours te laten afleggen.
Welke eisen zijn er rond de verkeersregelaar.
Sinds 8 februari 2023 heeft de stichting verkeersregelaars Nederland samen met de Politie academie het besluit genomen dat voor het afnemen van het praktijk examen de Nederlandse taal wordt getoetst. Communicatie is immers toch een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van een verkeersregelaar naast het geven van non-verbale aanwijzingen.
Verder zijn er enkele eisen waaraan een verkeersregelaar moet voldoen om in functie te kunnen zijn:
Minimale leeftijd: is 18 jaar om als verkeersregelaar aan de slag te mogen.
Stressbestendigheid: Een verkeersregelaar moet in staat zijn om snel te reageren in stressvolle situaties.
Taaie huid:  Je moet wel over een taai huid beschikken omdat je soms wel eens wat kritiek te verwerken krijgt.
Gezondheid: Een verkeersregelaar moet mentaal en fysiek in staat zijn om alle verkeerssituaties te overzien en snel hier op  te kunnen reageren.
Verantwoordelijkheid: Een verkeersregelaar moet verantwoordelijkheid nemen voor de verkeersveiligheid om de verkeerssituatie zo goed te kunne beoordelen.
Rijbewijs: Om als verkeersregelaar aan het werk te kunnen gaan  is het in bezit zijn van een geldig rijbewijs wel raadzaam maar niet verplicht. Maar als collega’s in dezelfde woonplaats wonen kan je meerijden. Bovendien heb je in de randsteden trams of metro’s die je snel op je werkplek brengen als verkeersregelaar. Echter mag je in het openbaar vervoer niet gekleed zijn als verkeersregelaar want je kan onbedoeld een aanwijzing geven waarop het verkeer op reageert.
 Opleiding en certificering: Zoals bekend hebben wij in Nederland grofweg drie verschillende groepen die het verkeer mogen en kunnen regelen. Namelijk:
o De Klaarover: Deze zie je bij de lagere scholen. De mensen met een C02 bord op een stok ofwel de bekende spiegelei.
o De evenementen regelaar.
o De professionele verkeerregelaar, Gemeente BOA met verkeersaanstelling en VKR pas, Politieagent en/of marechaussee.
In alle gevallen moeten deze verkeersregelaar een specifieke opleiding of certificering hebben afgerond.
 Communicatievaardigheden: Een verkeersregelaar moet in staat zijn om duidelijk en professioneel te communiceren met weggebruikers in het Nederlands.
 Inzicht hebben: het inschatten van de verkeersdrukte en daarnaar kunnen handelen.
Waar wordt op gelet tijdens het examen?
1.1 Veiligheid en doorstroming
De examenkandidaat zal, gedurende de tijd van het examen, bekwaam zijn in het regelen van het
verkeer en daarbij dient te letten op de veiligheid van zichzelf en de overige weggegebruikers. De
examenkandidaat regelt het verkeer op een adequate wijze, waardoor de doorstroming niet nadelig
wordt beïnvloed. Daar waar nodig zal de examenkandidaat dus moeten kunnen
schakelen tussen de verschillende verkeer regelmethodes om de doorstroming te waarborgen.
1.2 Tijdig geven van aanwijzingen
De examenkandidaat geeft blijk van de kennis van rem- en stopafstanden bij diverse snelheden. Dit
zal blijken uit het feit dat de examenkandidaat de stoptekens tijdig en overtuigend geeft, waardoor het
verkeer op een rustige- en tijdige wijze tot stilstand kan komen. Het stopteken moet gegeven worden
binnen een afstand die voor de bestuurder zichtbaar is. Daarnaast heeft de kandidaat het inzicht om
de verkeersdeelnemers de kans te geven de aanwijzingen die men krijgt op te volgen.
1.3 Officiële aanwijzingen geven
De examenkandidaat geeft blijk van kennis van de officiële stoptekens, als vermeld in de bijlage 2 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. De examen kandidaat kan deze tekens op een correcte en duidelijke wijze geven en kan ze toepassen waar de betekenis van de aanwijzing uit blijkt.
1.4 Positie bepalen
De examenkandidaat positioneert zich zelf op de juiste wijze op het kruispunt. Hierbij wordt er gekeken naar de veiligheid en zichtbaarheid voor het verkeer.
1.5 Inspelen op daar geldende (afwijkende)regels
De examenkandidaat speelt in op de afwijkende regels die voor de examenkruising geldend zijn.
1.6 Inspelen op weggebruikers.
De examenkandidaat houdt rekening met alle weggebruikers en geeft hen voldoende aandacht.
o Fietsers (ook bij slecht weer)
o Voetgangers (rollators en andere hulpmiddelen)
o Gehandicaptenvoertuigen
o Visueel gehandicapten
o Kinderen
o Ouderen in het verkeer
o Enz.
1.7 Inspelen op bijzondere voertuigen
De examenkandidaat herkent bijzondere voertuigen en kan daarop op een efficiënte wijze anticiperen.
2.1 Houding/uitstraling
De examenkandidaat straalt gezag uit door houding en gedrag. De examenkandidaat is hierbij “klantvriendelijk” daar waar het kan, maar durft ook het gezag op te pakken daar waar het nodig is. De examenkandidaat is het visitekaartje van de werkgever en wegbeheerder.
2.2 Verkeersinzicht
De examenkandidaat geeft voldoende blijk van verkeersinzicht, door het verkeer op een efficiënte en logische wijze te regelen. De examenkandidaat houdt rekening met bochtenlijnen en zichtpunten. Op afwijkende situaties, die zich kunnen voordoen op- en rondom het kruispunt, waardoor het verkeer positief wordt beïnvloed.
2.3 Anticiperen
De examenkandidaat geeft voldoende blijk te kunnen anticiperen op hetgeen zich in het verkeer voordoet. De examenkandidaat zal het verkeer op een efficiënte en logische wijze regelen, waarbij deze om kan gaan met bijzondere voertuigen, voorrangsvoertuigen. Het blokkeren van kruisingen is niet toegestaan.

2.4 Duidelijke aanwijzingen geven

De examenkandidaat bediend zich van aanwijzingen die duidelijk, begrijpelijk en goed zichtbaar zijn voor de weggebruikers. Naast de officiële aanwijzingen kunnen andere tekens gebruikt worden. Deze tekens moeten duidelijk en zichtbaar zijn en mogen niet in strijd zijn met de aanwijzingen en moeten een aanvulling zijn binnen het verkeerregelen, zonder dat het overige verkeer er door misleid wordt of in gevaar kan worden gebracht.

2.5 Communicatie
De examenkandidaat is in staat zowel verbaal als non-verbaal, begrijpelijke aanwijzingen te geven.
Deze kan de weggebruikers op een correcte en goed verstaanbare wijze aanspreken en kan zich
middels duidelijk gebaren voldoende communicatief uitten.


2.6 omgaan met stress/agressie
De examenkandidaat kan omgaan met stress en agressie, waarbij agressie verlagend opgetreden belangrijk is. Tevens blijft deze in een stressvolle situatie rustig en op een efficiënte wijze het verkeer regelen.


2.7 Gebruik hulpmiddelen
De examenkandidaat kan eventuele hulpmiddelen op een efficiënte wijze toepassen. De
hulpmiddelen moeten een meerwaarde betekenen voor het verkeer regelend optreden.

Aanwijzing 1

 Aanwijzing 2  

 Aanwijzing 3

Aanwijzing 4

Aanwijzing 5

 Aanwijzing 6

Aanwijzing 7 

  

Stopteken in het donker

 

Rolteken tbv (brom/snor)fietsers en voetgangersE-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn