Dit is een nieuwe pagina.

(Deze pagina is nog in ontwikkeling!) 

Doordat er op veel plaatsen volop gebouwd wordt kun je hieraan afleiden dat de economie weer op volle toeren draait en dit alles leidt tot meer mobiliteit en tot veranderende behoeften binnen onze samenleving. We verlangen daarbij steeds meer de zekerheid over de reis- en transporttijden en we willen meer comfort hebben op de weg. Natuurlijk moet mobiliteit voor iedereen betaalbaar blijven en onze leefomgeving gezond zijn. Daarnaast willen we duurzame, slimme mobiliteit de ruimte geven. Maar de mobiliteit intensiever is geworden vergt dit ook veel van onze wegennet en dat vraagt weer om slimme innovatieve verbeteringen en extra onderhoud aan onze wegennet.  

De mens wil nu éénmaal een goede leefbaarheid en bereikbaarheid met een vlotte doorstroming naar zijn eigen veilige woonomgeving. Om dit te kunnen behouden hebben we onderhoud nodig en moeten er tijdelijk concessies gemaakt worden om de bereikbaarheid in de toekomst te kunnen waarborgen. Het onderhoud aan onze wegennet word steeds veel eisender en druist steeds meer in de plaatselijke economische belangen. Of het nu gaat om particuliere of om bedrijfsbelangen daar zit geen verschil in. De mens is daarin te egoïstisch geworden en vind dat zijn belang qua bereikbaarheid altijd voor gaat. Om werkzaamhedendoelmatig, snel en efficiënt te kunnen uitvoeren zullen er tijdelijk offers gebracht moeten worden in de zin van “tijdelijk” minder makkelijk goed bereikbaar te zijn danwel in iets meer meters te maken om de eindbestemming te bereiken.

Onderhoudswerkzaamheden zijn “relatief” van korte duur en hebben op langer termijn veel meer effect op een plezierigere woonomgeving dan men in eerste instantie zou denken. Om de doelmatigheid van de wegwerkzaamheden zodanig in te richten met doormiddel van een complete afsluiting van een weg wordt uiteindelijk de pijn van het tijdelijk niet bereikbaar zijn verzacht door de wetenschap dat de werkzaamheden sneller, efficiënter en veiliger zullen verlopen en zeker wanneer je de communicatie doet omtrent wat de werkzaamheden behelzen en de duur hiervan uit een zet en kan uitleggen. In het stukje van communicatie is er een grote rol weggelegd bij de verkeersregelaars van vandaag de dag. De moderne verkeersregelaar moet daarom een complete opleiding genieten welke inhoud : Verkeerswetskennis, Veilig werken langs de weg, BHV, EHBO, VCA, anti agressie en een goede communicatie training waarbij een grote mate van assertiefitijds-zin een belangrijke rol speelt. Hier speelt het hebben van verkeersinzichten en gevoel voor veiligheid natuurlijk ook een belangrijke rol.

Het geven van de juiste en nieuwste informatie aan de directe omgeving bied veel meer duidelijkheid en begrip van de omgeving.  Hierdoor word begrip en waardering opgebouwd voor de werkzaamheden. Dit kunnen onze verkeersregelaars doen omdat zij met grote regelmaat op de hoogte worden gebracht omtrent de laatste ontwikkelingen van werkzaamheden. Omdat zij op de hoogte zijn van de werkzaamheden kunnen zij ook rekening houden met de directe aanwonenden danwel advies geven omtrent de mogelijkheden om het leed toch een beetje dragelijker te maken.

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn